Wandelende Intervisie

Intervisie heb ik altijd een prachtig en krachtig instrument gevonden. Samen met collega ’s een probleem uitpluizen, van alle kanten bekijken en pas in de laatste ronde samen adviezen bedenken. Het is elke keer weer verrassend hoeveel verder de probleeminbrenger daarmee komt om zijn probleem effectief aan te pakken. Omdat je tijdens de intervisie samen leert gaan ook de andere deelnemers naar huis met een schat aan inzichten om hun werk nog beter te doen. Het is niet voor niets dat trainer en coach opleidingen Intervisie verplicht stellen.

Het proces van Intervisie gaat in het kort als volgt. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 personen die vergelijkbaar werk doen. Wie een probleem heeft brengt het in, gezamenlijk wordt er een uitgekozen, dat urgent is en/of het meeste herkenning oproept bij iedereen. Het probleem wordt geanalyseerd door vragen te stellen aan de inbrenger die hij kort en bondig probeert te beantwoorden. Dit is het belangrijkste onderdeel van intervisie. Vervolgens wordt door herformulering van het probleem door alle deelnemers gestimuleerd dat de inbrenger nieuwe inzichten krijgt die hij zelf nog niet eerder in verband had gebracht met zijn probleem. Pas op het allerlaatste moment mogen er adviezen gegeven worden. De probleeminbrenger kiest zelf wat hij met de adviezen doet. Evaluatie en vervolgafspraken sluiten de sessie af.

Omdat ik het effect van mijn werk zoveel mogelijk versterk door ook buiten te gaan wandelen wil ik het hier verder hebben over wandelende intervisie.

Waarom wandelende Intervisie? Ik denk dat de voordelen van wandelen in de natuur een extra positief effect kunnen hebben op de resultaten van intervisiebijeenkomsten. Wat zijn die voordelen?  Hieronder een opsomming van wat je zoal tegenkomt in  de literatuur en wat ik uit eigen ervaring kan bevestigen:

  • bewegen in de groene ruimte geeft ruimte voor inzichten en oplossingen
  • kracht van veelvuldig aanwezige metaforen in de natuur
  • buiten kom je eerder tot de kern
  • buiten gaat je concentratie omhoog
  • buiten is je creativiteit hoger
  • buiten is je zelfwaardering hoger
  • buiten kom je makkelijker tot bezinning

Op het eerste gezicht zit er ook een nadeel aan wandelende intervisie. Je kunt maar met één persoon tegelijk in gesprek. Dat  betekent dat je de inbreng van alle andere deelnemers mist. En juist de interactie van verschillende mensen met verschillende inzichten maakt intervisie zo resultaatvol.

De hierboven opgesomde voordelen van werken in de natuur wegen voor mij zwaarder dan dat ene nadeel. Daarbij vertrouw ik erop dat het nadeel in een voordeel omgezet kan worden door zorgvuldig te kiezen voor werkvormen en het proces goed te begeleiden. Mijn ervaring met het werken met mensen in de natuur is positief. Mensen worden blijer als ze buiten zijn, meer ontvankelijk voor zichzelf en de ander. Dat komt intervisie alleen maar ten goede daar ben ik van overtuigd.

Juist omdat deze vorm van intervisie anders is dan de gebruikelijke is het volgens mij belangrijk om deze intervisie begeleid te doen. De begeleider is dan behalve procesbegeleider met kennis van zaken van het intervisieverloop ook wandelbegeleider met kennis van natuurwerkvormen die het proces buiten kunnen verstevigen. Ook praktische zaken als een route met voldoende plekken waar plenair gewerkt kan worden en tijdsbewaking worden door de begeleider geregeld.

Samen je probleem bespreken en wandelen in de natuur. De kracht zit hem in de combinatie! In 2012 start ik daarom een of twee Pilotgroepen in begeleide wandelende intervisie. Na een 5-tal bijeenkomsten wil ik met de groep evalueren. bij een positieve uitkomst gaat begeleide intervisie een vast onderdeel uitmaken van mijn aanbod. Mijn gedachte gaan uit naar trainers en coaches enerzijds en hoogopgeleide professionals anderzijds. Heb je interesse kom dan eens proeven op de middag van 19 januari van Proef de Wandeling Begeleide Intervisie.