Excursietechnieken

Een interessante en inspirerende excursie vol natuurbeleving staat of valt met de kwaliteiten van de gids. Contact maken met je publiek staat centraal in mijn training excursietechnieken. Welke communicatieve vaardigheden helpen je daarbij en hoe zet je die in? De training excursietechniek van Jettie van den Houdt is gebaseerd op ´Interpretation´, zoals voorlichting in nationale parken en musea in de VS heet. Wat is de essentie van het natuurgebied? Om welke sleutelervaringen gaat het en hoe laat je die het publiek beleven? Met een gids meelopen en naar hem/haar luisteren is niet voldoende voor een excursie waarin de natuur beleefd wordt.  We gaan tijdens de cursus diverse andere werkvormen buiten uitvoeren.

excursietechnieken 3excursietechnieken

Ik geef deze trainingen excursietechnieken zowel voor vrijwilligers als voor professionals van diverse (natuur)organisaties.De duur van de training excursietechnieken is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever. Offerte op aanvraag.

Voor vrijwilligers in natuurinformatiecentra en bezoekerscentra geef ik de training Goed gastheerschap

‘Goede cursusleider, afwisseling binnen/buiten perfect, interessante open gesprekken (ontspannen sfeer)’, (training excursietechnieken SBB)

´De cursusleidster die zich meer als gids dan als cursusleidster gedroeg, waardoor de vele theoretische tips direct in de praktijk getoetst konden worden’. (Gidsopleiding excursietechnieken Agrariërs)

Jettie heeft ons goed bij de les weten te houden. Heel professioneel en goed inhakend op opmerkingen/reacties’. (Basisopleiding gids Nationaal Park de Groote Peel)

´Ik vond het een hele goede cursus! Jettie heeft een plezierige manier van lesgeven. Ze gaat altijd uit van de positieve kant van de zaak´. (Excursietechnieken het Groninger Landschap)

excursietechnieken 2excursietechniek