Samenwerkingsverband

Vonk-academie

Werkt jouw team gemotiveerd aan ´de stip op de horizon´?
Zijn jouw medewerkers productief genoeg?
Is er voldoende sociale interactie tussen de teamleden?
Of lekt er energie op de werkvloer?

Teamverbanden staan onder druk terwijl werken in het team steeds essentiëler wordt. Het Nieuwe Werken vraagt om het stellen van heldere, door iedereen gedragen, doelstellingen en nieuwe manieren van samenwerken en elkaar inspireren.

De trainsters van VONK zorgen dat leidinggevenden en hun team enthousiast en geïnspireerd worden en dat ook blijven. VONK gebruikt hiervoor creatieve en out-of-the-box methoden. Energielekken, gebrek aan ambitie en langs elkaar heen werken pakken we effectief aan. Er is weer enthousiasme, flow en betrokkenheid, wat resulteert in een bloeiende organisatie.

Dat doet VONK door het bevorderen van:
– elkaar écht leren kennen op kwaliteiten, waarden en idealen;
– effectieve communicatie;
– perspectief en ambitie: wat is de missie van het bedrijf en wat is het streven.

Het resultaat van werken met VONK
1. Er is een sterkere band tussen de teamleden onderling en tussen de teamleden met de organisatie. Je kent elkaars talenten, elkaars kennis, waarden en idealen. Je stimuleert ze en zet ze optimaal in.
2. Binnen je team en binnen je bedrijf streef je met elkaar naar hetzelfde ideaal. Ieder voelt de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en het handelen van het team. En men ziet hoe dit bijdraagt aan de ideale organisatie.

Hierdoor:
3. Ben je onderscheidend in je marktsector.
4. Voeg je extra waarde toe aan de dienst of het product voor de klant.

Kortom: Het team werkt in verbondenheid met elkaar, intrinsiek gemotiveerd aan het creëren van toegevoegde waarde voor de klant met het ideaalbeeld voor de organisatie voor ogen.

Hoe
Op een positieve manier creëert VONK, samen met de opdrachtgever(s) en deelnemers een duurzaam toekomstbeeld, waar iedereen energie uit krijgt en met veel plezier en enthousiasme aan wil werken. Samen werken we aan het concreet maken van visie en missie en de invulling daarvan door inspireren, co-creëren en enthousiasmeren. Door het mens- en waardegerichte proces wordt de onderlinge verbondenheid versterkt. De deelnemers nemen dit mee in hun dagelijkse manier van werken. Het heeft daardoor het een blijvend effect zowel voor de deelnemers als voor de organisatie.

Voor wie
Leidinggevenden en teamleiders met de vrijheid, de wil en de middelen om de toekomst te bepalen. Zonder én met hun team.

Wie zit er achter VONK?
Pauline Schakenbos, Carla van den Bos en Jettie van den Houdt zijn de initiatiefneemsters van VONK . Ze hebben ieder voor zich een eigen expertise in trainen, coachen en opleiden. Hun afzonderlijke kwaliteiten vullen elkaar aan in het realiseren van bovenstaand resultaat. Door hun mensgerichte aanpak en de inzet van de natuur bereiken ze snel resultaat.

Eerstvolgende activiteit
Op 9 juli
organiseert VONK  in Wageningen voor leidinggevenden die het anders en beter willen een Intensive: ´haal het optimale uit jezelf én je team!´. Neem een kijkje op de pagina en wacht niet te lang met opgeven, de plaatsen zijn beperkt.

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress