Wandelende teambuilding in de natuur, natuurbeleving en leren van hoe de natuur zich organiseert.

Teambuilding met natuurbeleving voor zingeving en een goede samenwerking

Kom met je team in beweging in de natuur

Waarom een teambuilding met natuurbeleving?

Je wilt met je team een betere samenwerking? natuurbelevingEn je staat open voor een teambuilding met natuurbeleving waarin je leert in en van de natuur? Wil je graag dat:

 • werknemers vanuit eigen waarden aansluiten bij de missie van de organisatie?
 • jouw werknemers goede onderlinge relaties hebben?
 • jouw mensen samen optimaal presteren?
 • het team zich vragen over het eigen functioneren stelt naar aanleiding van de gang van zaken in de natuur?

Voor veel bedrijven en organisaties is dat helaas niet de dagelijkse realiteit. Wat was ook alweer de bedoeling? Teamleden worden niet aangesproken op hun waarden. Daarbij komt dat werken in een team voor mensen met ambitie en idealen misschien wel het moeilijkste is dat er is. Motivatie voor het werk heeft alles te maken met autonomie, ergens expert in worden én een bijdrage leveren aan het grotere geheel.

De meest voorkomende problemen:

 • werknemers zetten hun hakken in het zand bij door de directie ingezette verandering;
 • de resultaten vallen tegen terwijl er zoveel kwaliteit in de werknemers zit;
 • ieder teamlid zit er vooral voor zichzelf en zit op een eilandje en wordt niet op talenten aangesproken;
 • gevraagd naar de bedoeling van het bedrijf  krijg je zoveel antwoorden als er werknemers zijn;
 • de heersende cultuur is moeilijk te doorbreken.

Gelukkig kan dat ook anders. Stel dat:

 1. iedereen weer enthousiast is over de bedoeling van het bedrijf
 2. samenwerken normaal is omdat je weet waarvoor je het doet team in verbinding
 3. er (weer) contact is gemaakt met ieders waarden, unieke talenten en zingeving
 4. de werknemers geïnspireerd zijn door de natuur en haar processen
 5. het team er zin in heeft en optimaal presteert
 6. het team bruist van vitaliteit.

Wat is er nodig om dit te bereiken?

 • Waardering voor ieders individuele waarden en talenten
 • Begrip en waardering voor elkaar en elkaars zingeving
 • Doorbreken van de ongewenste elementen uit de bedrijfscultuur
 • Contact met de basis van ons bestaan, de natuur
 • Inzicht in de oplossingen die de natuur al lang heeft bedacht.
 • Fysieke en mentale beweging

teambuilding met natuurbelevingTeambuilding met natuurbeleving is een krachtige teambuildingsactiviteit met als resultaat werknemers die in contact zijn met hun waarden, talenten en zingeving en in staat zijn tot echte interactie met elkaar. Groene natuur doet goed, geeft zelfvertrouwen, plezier én helpt om inzicht te krijgen. Door wandelen, praten en stilstaan in de natuur (her)ontdekt het team zijn waarden en talenten. Vanuit wederzijds begrip en waardering wordt de interactie vergroot. Ze kunnen zich (weer) verbinden met de zin van de organisatie.

Zet je mensen tijdens een teamdag eens letterlijk in beweging zodat het figuurlijk ook gaat lopen. Jettie van den Houdt maakt naar aanleiding van je vragen, knelpunten en problemen voor elke teambuilding een teamwandeling op maat.

Het resultaat van een wandelende teambuilding met natuurbeleving is verrassend. Mensen gedragen zich buiten authentieker, ze laten zich eerder van hun beste kant zien en hun grenzen worden duidelijker. welke samenwerking kent de natuurDat betekent dat er echte interactie ontstaat. De communicatie wordt beter. Omdat we buiten veel met metaforen werken- de natuur zit er vol mee!- blijft het resultaat ook beter ‘hangen’.  In de natuur is samenwerking essentieel en dat geeft verrassende inzichten. In de natuur komen mensen in contact met hun unieke plek in het geheel. Dat levert een blijvende ervaring op. En als bijkomend voordeel ben je ook direct bezig met vitaliteitsmanagement: bewegen in de frisse buitenlucht waar je ook een mentale gezondheid mee bevordert.

Wat krijg je als je een wandelende teambuilding met natuurbeleving boekt?

 • Een telefonisch voorgesprek om de vraag in kaart te brengen;
 • een teamwandel programma op maat gericht op het oplossen van de vraag;
 • een unieke ervaring in de natuur;
 • fysiek en mentaal vitale werknemers;
 • deskundige begeleiding van een trainer/coach – bioloog die de natuur en de natuurlijke processen kan inzetten om tot het gewenste resultaat te komen;
 • een telefonische evaluatie achteraf.

De wandelende teamdag wordt begeleid door Jettie van den Houdt.
wandelcoach Jettie van den Houdt WageningenIk ben bioloog en heb jarenlang in de natuur- en milieueducatie gewerkt. Veel van mijn werk vond buiten in de natuur plaats, voor mij een passende ‘werkruimte’. In 2003 ben ik als communicatietrainer-wandelcoach voor mezelf begonnen. Ik heb naast opleidingen voor training en coaching ook specifiek een opleiding teamcoaching gevolgd. Zelf was ik ook herhaalde malen onderdeel van een team dat niet altijd even goed functioneerde.  Mondelinge ineffectieve communicatie lag daaraan meestal ten grondslag. Er werd geen tot slechte feedback gegeven aan elkaar. Op inhoud werden stellingen betrokken. Er werd weinig rekening gehouden met elkaars normen en waarden want samen gaan we toch voor de goede zaak. En het gekke was dat die ´goede zaak´nauwelijks aandacht kreeg. Zingeving was gewoon niet aan de orde. Pas tijdens een middenmanagement cursus begon ik te begrijpen hoe belangrijk interactieve communicatie is in het bereiken van je doelen. Daarom dat ik een communicatietrainingsbureau run. En nu na 14 jaar zie ik steeds duidelijker dat mensen ook willen werken voor hun idealen en niet alleen om er zelf beter van te worden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in de lift.  Steeds meer bedrijven en organisaties gaan voor duurzaamheid. Dan is het logisch om te starten met talenten en waarden vind ik.

teambuilding in de natuur

In mijn trainingen excursietechnieken neem ik de deelnemers mee naar buiten. Ik merkte dat buiten in de natuur met elkaar actief zijn een enorme positieve impuls geeft aan het leerproces. Deelnemers genoten meer, gedroegen zich authentieker, kwamen eerder tot de kern, probeerden dingen uit en bleken alles wat we buiten deden ook beter vast te houden. De onderlinge gesprekken gingen dieper en daardoor was er sneller een over en weer vertrouwen in de groep.  Ik dacht: dat moet in andere trainingen toch ook kunnen! In de natuur kun je ook weer ervaren wat jouw speciale rol is in het geheel. Daarbij heeft de natuur al 3,8 miljard jaar ervaring in ontwerpen en organiseren van samenwerking.

Vraag een offerte op maat aan: info@vandenhoudt-communicatie.nl

Alternatief: Filosofische wandeling  Zelf denken (filosoferen) gecombineerd met natuurbeleving.

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress