100% er voor gaan

Mijn laatste wandeling tijdens een train de trainer werd ik zowel in het park Belmonte als in de Uiterwaarden helemaal kierewiet van de, in mijn oren, ontelbare vogelsoorten die uitbundig van zich lieten horen. En dan die Rododendrons in het arboretum die bloeien in alle kleuren van de regenboog…en die geuren!

Ik zit in de bus en zie een veld vol witte bloemen. Dichterbij gekomen zie ik dat het zaadbollen van paardenbloemen zijn. Paardebloem zaadbol (559x800)De daarop volgende wandeling aan de randen van de Veluwe leveren hele stukken bosgrond met dalkruid, klaverzuring en zowaar gele dovenetel! Kortom de natuur laat zich overduidelijk zien, horen, ruiken, beleven.

Een aantal van jullie kennen ongetwijfeld het boek van Jaap Voigt Leven en werken in het ritme van de seizoenen  Dat boek gaat over een andere manier naar de seizoenen kijken dan wij doen en wel volgens de energetische principes Yin en Yang uit de oude Chinese leer. Bij ons begint de zomer op 21 juni als de zon boven de kreeft keerkring staat, de dag waarop de scheppende Yang energie ongeveer op zijn hoogtepunt is. Dat maakt die dag meer een hoogtepunt dan een begin aldus Jaap Voigt. Hij heeft een model gemaakt waarin de zomer rond 5 mei begint. Dit jaar lijken we al bijna in dat yang hoogtepunt te zitten als ik dit schrijf. De natuur loop een maand voor. Maar dit terzijde.

Jaap heeft op een mooie toegankelijke manier een verbinding gemaakt met de energie van de seizoenen in de natuur en ons leven en werken. Lees voor meer uitleg vooral zijn boek. Hier wil ik me verder beperken tot een korte reflectie op deze tijd en mijn openingsalinea over de natuur.

Over de periode waarin we nu zitten richt Jaap zich met onder andere de volgende zinnen tot zijn lezer:
” Waag de sprong naar nieuwe mogelijkheden! (…) Zet je twijfel opzij en stap er voor 100% in.” ” Houd de mensen op een enthousiast makende manier op de hoogte waar je mee bezig bent”. En is dat nu niet precies waar ik dit artikel mee begon. Dat is wat de natuur ons dezer dagen laat zien, horen, ruiken…

Het was dan ook niet verwonderlijk dat cursisten tijdens mijn training kiezen voor een uitbundig bloeiende rododendron of meidoorn als het gaat om het uitbeelden van hun droom. Het enthousiasme waarmee beide struiken zich tot ons richten met hun bloemenpracht laat ons weer weten waar ze mee bezig zijn. OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn ik zelf kwam in contact met de nieuwe mogelijkheden die de Bever in de Wageningse Uiterwaarden voor zichzelf zag en daar voor 100% in is gestapt, er staat bijna geen wilg meer overeind :-). Het gaf mij de stimulans om de sprong naar nieuwe mogelijkheden ook echt te maken en de Leergang Natuur en Landschap te lanceren.

Heb jij ook stimulans nodig om die sprong naar nieuwe mogelijkheden echt te gaan zetten? Ga de natuur in en gebruik al je zintuigen, kijk, luister, ruik en voel en laat je enthousiasmeren. Welke uitbundigheid deed jou beslissen er voor te gaan? Laat het me weten!

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress