Contact en Communicatie

Communicatie is altijd aanwezig als je meerdere mensen bij elkaar brengt. Helaas is er dan nog niet altijd sprake van contact. Hier zoem ik speciaal in op teams. Maar voel je ook gerust aangesproken als je toevallig geen deel uitmaakt van een team.

Herken je dit? Iedereen praat door elkaar heen en er wordt nauwelijks gereageerd op elkaar. De teamleden klagen ieder dat er nooit naar hem/haar geluisterd wordt. Je krijgt ze maar moeilijk aan het samenwerken. Voor nieuwe mensen is het moeilijk gehoord te worden. De teamresultaten vallen weer tegen.

Er lijkt weinig tot geen echt contact tussen de teamleden. Contact vanuit echte aandacht en respect voor elkaar. En waarom zou je rekening houden met iemand waar je geen contact mee hebt? Laat staan samenwerken.

Contact maken is essentieel voor effectieve communicatie. Mensen die zich ‘gezien’ weten zijn eerder geneigd de ander ook te respecteren. En dat is een goede basis voor effectieve communicatie. Echt contact maken is niet even iets voor tussendoor. Daarin zul je in elke groep, in elke samenleving blijvend moeten investeren.

Neem de tijd bij een teamoverleg om eens een persoonlijk rondje te doen. Want hoe goed kennen ze elkaar werkelijk? Doe niet alles plenair maar laat mensen ook eens in tweetallen over iets praten. Wissel de tweetallen en voorkom dat steeds dezelfden met elkaar praten. Stimuleer onderlinge waardering door ook zelf aan je team complimenten te maken.

Helemaal ideaal is  het natuurlijk als je het team af en toe eens mee naar buiten neemt. Mensen gedragen zich buiten in de natuur authentieker. Daardoor is er ook meer ruimte voor echte interactie. Als je daarbij ook nog gaat wandelen stimuleer je de samenwerking tussen beide hersenhelften en is er zowel ruimte voor emoties als voor ratio. Er ontstaat een echt gesprek van mens tot mens.

Wat kun je buiten doen om het contact verder te bevorderen? Laat de teamleden bijvoorbeeld iets zoeken in de natuur dat symbool staat voor hoe ze in hun werk staan. Maak tweetallen en laat ze al wandelend hun verhaal uitwisselen. Het resultaat zal je verrassen. Omdat mensen even kunnen nadenken over de vraag en er vervolgens een metaforisch beeld aan kunnen geven door een natuurvoorwerp te zoeken treedt er direct verdieping op.

Mensen vertellen al wandelend meer over zichzelf. Dat komt niet in de laatste plaats doordat je elkaar niet hoeft aan te kijken als je wandelt. Gebruik maken van een metafoor versterkt dat effect. Laat ze vervolgens voor elkaar een cadeautje zoeken waaruit hun waardering voor de ander spreekt. Het blijkt makkelijker te zijn elkaar een compliment te geven aan de hand van een natuurvoorwerp dan ´zomaar´.

Vraag het hele team om gezamenlijk een natuurcollage te maken waarin ze tot uitdrukking brengen hoe ze het team zien en welke rol ze daar zelf in spelen.  Als je dit nabespreekt door vooral open vragen te stellen dan is er contact en heb je een zinvolle stap gezet in de ontwikkeling van het team.

Ga eens wat vaker samen naar buiten om het onderlinge contact te blijven versterken. Bijvoorbeeld een paar keer per week een gezamenlijke lunchwandeling. Hierover in het volgende artikel meer.

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress