De lunchwandeling om de communicatie te verbeteren

Mensen met idealen die een duurzame wereld willen vormgeven hebben het niet altijd makkelijk in een omgeving waarin het vooral lijkt te gaan over geld en niet over meer duurzame waarden. Het valt dan niet mee je stem gehoord te krijgen. Een lunchwandeling kan helpen.

De lunchwandeling heeft al diverse functies te vervullen gehad. Door lokale natuurorganisaties werd de lunchwandeling  aangegrepen om mensen in contact te brengen met de natuurlijke omgeving rond hun werkplek. ‘Bewegen moet’,  werd het volgende aanknopingspunt om de werkende mens tijdens de lunch uit kantoor te krijgen. Ik wil hier graag nog een derde motief aan toe voegen: verbetering van communicatie en contact.

Met je collega’s gaan wandelen tijdens de lunch versterkt de onderlinge relaties. Of je nu praat over het werk of over wat je afgelopen weekend gedaan hebt, je leert elkaar beter kennen. Het klinkt als een open deur maar ik zeg het toch nog maar eens, het gaat bij communicatie maar voor een deel over inhoud.

De relatie die je met mensen aangaat is essentieel om je boodschap goed over het voetlicht te krijgen. Investeren in een positieve relatie loont als je wilt dat er naar je geluisterd wordt. Wordt je er van bewust wat de ander belangrijk vind en probeer daar op aan te haken. Tijdens de lunchwandeling kun je eens informeel peilen wat de ander van jouw standpunt vindt. Wandelend naast elkaar praat makkelijker.

Gebruik de lunchpauze ook eens om alleen te gaan wandelen. Zit je bijvoorbeeld ergens mee of zit je te piekeren hoe je iets wilt zeggen, ter voorbereiding van een vergadering, een functioneringsgesprek…. Zoek een rustige natuurlijke route op en concentreer je op de inhoud en degene aan wie je hem wilt adresseren. Zet al je zintuigen open. Je krijgt hierdoor zeker ingevingen hoe je het het beste kunt aanpakken. De groene ruimte bevordert je creativiteit.

Met inhoud en relatie ben je er nog niet. Bij communicatie draait het ook om jouw enthousiasme over de inhoud. Hoe verbonden je ermee bent. Ook dat is van belang om bij de ander over te komen en wellicht bij die ander ook een vonkje te ontsteken. Kortom veel hangt af van je non-verbale communicatie.

Het appel dat je doet op de ander om tot handelen over te gaan, of wat dan ook, komt krachtiger over als je de inhoud goed weet te verwoorden, met enthousiasme en passie, aan mensen met wie je een positieve relatie hebt opgebouwd. Dit wil overigens helemaal niet zeggen dat dezelfde mensen dan ook vanzelf met je meegaan, maar de kans erop wordt wel groter.

Bij communicatie gaat het natuurlijk ook om onderliggende ‘lagen’ bij mensen. Belemmerende gedachten, blinde vlekken, normen en waarden, het speelt allemaal mee als je met elkaar in gesprek bent. Omdat mensen zich in de natuur van hun authentieke kant laten zien, zullen deze lagen ook eerder worden aangesneden dan als je tegenover elkaar binnen zit. Hier kom ik in latere artikelen zeker nog op terug.

En tot slot: ga met elkaar wandelen en laat je verrassen!

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress