Hoeveel Veerkracht heb jij om weer bevlogen aan het werk te gaan?

Valt het jou ook op dat er alweer allerlei bloemen bloeien en dat na al die droogte? De veerkracht van de natuur is wonderbaarlijk. Natuurlijk zijn er ook veel bomen en struiken doodgegaan. En het is nog maar de vraag hoe de heide dit overleeft heeft. Ik heb prachtige bloeiende heideveldjes gezien in augustus maar ook geheel oranje verdorde struiken.

Lang aanhoudende droogte is een stressfactor van betekenis voor de natuur. Water is een essentiële voorwaarde voor groei en ontwikkeling. Langdurig verstoken zijn van iets essentieels geeft stress en burn-out, om het direct maar te spiegelen naar onszelf. Ik heb de vakantie gebruikt om tegemoet te komen aan mijn essentiële voorwaarden voor groei en ontwikkeling. Rust, lezen, natuur, achterstallig opruimwerk. In de eerste week van juli bleek mijn veerkracht ver te zoeken vanwege het ontbreken van enkele van die voorwaarden. Nu ze weer zijn opgeladen voel ik dat mijn veerkracht er weer is en heb ik er weer zin in.

Deskundigen zeggen dat er nog veel te weinig regen is gevallen. Hoe komt het dat er toch weer bloemen bloeien? Er staan bv vlasleeuwenbekken tussen de straatstenen om de hoek. Kennelijk lag er zaad tussen die straatstenen en na slechts een paar regenbuien kwamen die tot volle bloei. De vlinderstruik bloeit ook weer opnieuw nadat alle bloeiaren al verdord waren. Er was nog kiemkracht in de plant die tot bloei kwam na de regen. Helaas zijn er niet veel vlinders meer om er van te kunnen profiteren. Planten die ondanks de droogte  standhielden, bv de kruisdistel hier in de uiterwaarden, hebben diverse insecten als bijen, vlinders, wespen, vliegen voorzien van voedsel. Daardoor zijn die niet massaal doodgegaan. De veerkracht van het systeem ging niet verloren. Hoe groter de biodiversiteit van soorten met verschillende functies in een systeem hoe veerkrachtiger het systeem kan reageren op stress.

Natuurlijk moeten de omgeving ook meewerken om weer uit stress te komen. Bij een heideveld is dat dus maar de vraag. De bodem is te veel vergrast en vermost om nog kans te bieden aan heidezaad om tot ontkieming te komen. Natuurbeheer zal een handje moeten helpen.

Was de vakantie voor jou ook een tijd om tegemoet te komen aan jouw essentiële voorwaarden voor groei en ontwikkeling? Heb jij voldoende kiemkracht om weer uitgerust aan de slag te gaan? Zijn de omstandigheden optimaal om te kunnen bloeien? Zijn jouw ´vlinders´ er ook om samen te werken? Hoe is de invulling van jouw diversiteit en daarmee veerkracht?

Vragen waar je misschien niet direct het antwoord op hebt. Ga zelf eens op onderzoek uit in de natuur. Kijk wat je opvalt en hoe je dat kunt gebruiken om antwoorden te vinden op je vragen. Je zult er nog versteld van staan!

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress