Observerend wandelen

Regelmatig verschijnen er berichten dat wandelen goed voor je is. Laatst trof me in een van die berichten de tip om niet steeds in hetzelfde gebied te gaan wandelen. Ik wil hierbij een lans breken om dat juist wel met regelmaat te doen. Als je in je directe omgeving een zogenaamd ommetje kunt maken zal dat de continuïteit van het wandelen zeker ten goede komen. Maar dat is het niet alleen.

Mij valt altijd weer wat nieuws op als ik mijn ommetje loop.

Teunisbloem

Ook al deed ik hetzelfde rondje gisteren ook ik zie weer een nieuwe plant of ik hoor ineens een vogel die ik gisteren niet hoorde. Ik heb als bioloog redelijk wat kennis van de natuur waardoor ik steeds meer zie. Daarbij heb ik  geleerd om goed te observeren en dat komt me ook in andere situaties van pas.

Daarom ook mijn pleidooi om niet alleen te gaan wandelen maar te gaan wandelen met al je zintuigen op scherp. Je zult er versteld van staan hoeveel je ziet als je echt bewust gaat kijken.  Sta eens een paar minuten stil en luister naar alle geluiden om je heen. Mijn ervaring is dat mensen dit vooral heel verrassend vinden. We vinden luisteren niet zo eenvoudig. Vergeet ook niet te ruiken. In de natuur ruikt ieder seizoen anders en ook elk bos of rivierengebied heeft eigen geuren.

Door dit vaker te doen, met aandacht, oefen je je observatievermogen. Dat is een belangrijke vaardigheid als je met mensen werkt. Het helpt je als je in een teamvergadering zit om te horen en te zien wat er echt speelt. Het helpt je om veranderingen op te merken bij de mensen aan wie je leiding geeft.

Een ander effect van met aandacht wandelen is het direct resultaat voor jezelf. Ik was met een groep in de uiterwaarden bezig met het thema toekomst. Deelnemers waren serieus bezig met hun dromen en hoe die vorm te geven. De opdracht om met alle zintuigen alert in stilte te wandelen bracht bij een van de deelnemers een mooi zelfinzicht: “Ineens bereikte een heerlijke karakteristieke lucht mijn neus, de vlierbloesem. Ik zag direct zonnige terrasjes voor me met lekkere drankjes. Ik was helemaal vergeten plezier en ontspanning op te nemen in mijn plan. Dat ga ik natuurlijk veranderen!”.

We zitten in de nazomer. De natuur maakt zich op voor de herfst. Het is opvallend hoeveel paddenstoelen er al zijn. Er bloeien nog veel planten en er zijn ook veel bessen en andere vruchten te vinden. Kortom, trek er op uit en laat je verrassen. Streef ernaar elke dag iets nieuws te vinden en na een tijd blijkt dat vanzelf te gaan.

Wandel ze!

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress