Actief of passief groen beleven voor je gezondheid?

Zomaar wat koppen van nieuwsberichten de afgelopen tijd: ´Minder sterfgevallen in groene wijken´; ´Meta-studie bevestigt positieve effecten van groen´; ´Onderzoek moet uitwijzen of groen bijdraagt aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen´; ´Wandelen goed voor de economie´; ´Groter verband tussen leefomgeving en gezond gedrag dan gedacht´. (Onderaan de links naar de artikelen)

rust tijdens wandelingAan aandacht voor groen, wandelen en de relatie met gezondheid dus geen gebrek anno 2015. Jolanda Maas begon in 2004 aan promotieonderzoek naar relatie groen en gezondheid met twee verschenen studies. Inmiddels is zij copromotor van Magdelena van den Berg, van het VU Medisch Centrum, die al 40 studies kon analyseren. Opvallend in de resultaten van het onderzoek van Van den Berg is de relatie tussen een groene leefomgeving en sterfte. Met meer groen blijven mensen langer leven. Alterra start met 12 andere partijen een studie om de effecten van groene leefomgevingen op kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers te onderzoeken. Met name het effect van groene interventie en de aanleg en gebruik van belevingsgericht groen zal worden onderzocht. Is er effect op de kosten van gezondheidszorg van de doelgroep?

Wandelen heeft in ieder geval een positief effect op onze economie. Wandelaars geven geld uit aan consumpties, reizen, overnachtingen, kleding en schoeisel. Meer fysieke inspanning en dus ook wandelen maak van een stedelijke bevolking een gezonde bevolking en dat is natuurlijk ook goed voor het terugdringen van de ziektekosten.

Citaat uit het artikel over het onderzoek van Van den Berg in nieuw scientist: “ Van den Berg onderzoekt nog of passief verblijven in de natuur genoeg is of juist dat de beweging en de sociale contacten die met een bezoek gepaard gaan, de mentale gezondheid stimuleren. ‘Uit eerder experimenteel onderzoek blijkt dat alleen al het kijken naar natuur stress en vermoeidheid reduceert.”

Hoe is dat voor jou? Ga dat tijdens deze mooie herfstdagen boomschors 2 (800x600)onderzoeken. Heb je ook last van vermoeidheid? Ervaar je stress? Ga twee dagen achter elkaar naar buiten op het moment dat je stress ervaart. De ene dag ga je actief wandelen, de andere dag passief tegen een boom of op een bankje zitten, in de natuur. Je gaat beide dagen bewust al je zintuigen gebruiken. Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? Wat voel je? Ga helemaal op in dat gevoel. Loop na minimaal een half uur terug. Hoe is het met je vermoeidheid en de stress? Bemerk je verschil na de actieve dag en de passieve dag? Ik ben benieuwd, laat het mij weten.

http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=174744
http://sport.nl/artikelen/2015/10/wandelen-goed-voor-de-economie
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=174801

Minder sterfgevallen in groene wijken


http://www.nu.nl/gezondheid/4153852/groter-verband-tussen-leefomgeving-en-gezond-gedrag-dan-gedacht.html

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress