Hoe ga jij om met een ´moeilijke´ collega?

Hoe ga jij om met een ´moeilijke´collega?

In elk team spelen ´dingetjes´. Soms kleine irritaties tussen teamleden, soms conflicten die een wij-zij karakter hebben en soms ook kleine misverstanden omdat je elkaar gewoon niet begrijpt. Een grote oorzaak van alle deze vervelende dingen is het gebrek aan  onderlinge openheid. Teamleden hebben het over elkaar en niet tegen elkaar. Weten niet al te veel van elkaar af en hebben toch oordelen over de ander.

Daarom een tip: investeer in het leren kennen van de ander. Wees oprecht nieuwsgierig naar degene(n) waarmee je vaak in gesprek gaat. Hoe beter je de ander kent hoe beter jij kunt aansluiten bij wat de ander bezighoudt.  Heb je voor de eerste keer te maken met je gesprekspartner(s)? Investeer dan vooral in contact maken. Stel vragen en luister écht naar de antwoorden.

Mensen luisteren beter als ze worden aangesproken op iets waar ze belang aan hechten. Vaak gaan meningsverschillen vooral over belangenverschillen. Zolang die belangen niet onderkend worden is het moeilijk om een meningsverschil op te lossen of dichter bij elkaar te komen. We zijn allemaal geneigd onze eigen belangen als een soort maatstaf te zien. Meestal is dat niet in overeenstemming met de waarheid.

Als de ander vooral bezig is met carrière maken dan kan hij maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) als een obstakel beschouwen en zal hij dus tegenwerpingen blijven maken. Totdat jij het belang van zijn carrière erkent en kunt aangeven dat in deze tijd daar juist mvo bij hoort. Train jezelf in steeds beter observeren van het belang achter de mening.

Hoe? Door te gaan wandelen.

Scherp je observatievermogen. Loop een voor jou bekend wandelpad vaker. Streef ernaar steeds iets te zien, horen, voelen, ruiken dat je de vorige keer niet hebt opgemerkt. Soms neem je iets voor het eerst waar wat er al jaren blijkt te zijn. In de natuur heb je natuurlijk te maken met de verschillende seizoenen. Toch zal het je verbazen, als je goed observeert, hoeveel er elke volgende dag al anders is. “Als je verwacht dat je op het eindpunt het licht zal zien, dan heb je onderweg iets gemist” (nawoord Lopen doe je zelf, 2005).

Luister dan nog eens naar de mening van de ander. Kun je de belangen horen die je eerst niet zijn opgevallen? Accepteer wat de ander belangrijk vind. Zet het niet weg als irrelevant of onzin. Ga op zoek naar het gemeenschappelijke in jullie belangen, naar de verbinding. Voor een team kan dat het samen halen van een goed resultaat zijn.

Neem die ene ´moeilijke´collega eens alleen mee op een wandeling. Praat over jullie onenigheid in termen van metaforen. ” zoals ik er tegenaan kijk hebben we te maken met een olifant waar beweging in moet komen. Een intelligent beest met een dikke huid die staat voor zijn groep en moeilijk in beweging is te zetten daar een ander. Hoe is dat voor jou?Of zie jij een heel andere metafoor voor je? Jullie onderlinge verschillen worden verhelderd door er op een afstand over te praten. Waar zitten de overeenkomsten en de aanknopingspunten voor de verbinding?

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress