Vrijheid en zin in werk*

Om zin in werk te houden in deze online tijden worden er andere vaardigheden van je gevraagd dan ´normaal´. Hoe neem je bv leiding in je eigen leven terwijl je allerlei beperkingen opgelegd krijgt? Welke vrijheid heb je daarvoor? Omdat vrijheid nogal een item is deze dagen zet het mij wel aan het denken over wat vrijheid dan eigenlijk is? Ervaar ik nu een beperking van mijn vrijheid?  Nou eigenlijk niet, terwijl ik ook niet alles kan doen wat ik zou willen doen. Is vrijheid echter niet altijd onderhevig aan grenzen? Is leiding nemen niet juist daarmee dealen?

Het verhaal van De Dierenschool schoot me te binnen waar verschillende dieren een aantal vaardigheden leren nl klimmen, zwemmen, hardlopen en vliegen. Uiteraard moet ieder dier dezelfde vaardigheden leren om een diploma te krijgen. Dat betekent dat er extra inspanning gevraagd wordt van de eekhoorn om te leren vliegen en van de kraai om hard te lopen. Ondanks dat lukt het ze niet om er hoge cijfers voor te halen. Ondertussen verwaarloost de eekhoorn het klimmen en de kraai het vliegen en krijgen ze daar ook lagere cijfers voor. Het verhaal is een metafoor voor de onzinnige aandacht die er is voor wat je niet kunt en de ermee samenhangende verwaarlozing van wat je wel kunt.

Ik lees in het verhaal ook wat anders als ik het niet alleen metaforisch bekijk. In de natuur is ieder dier gebonden aan grenzen. De eekhoorn kan niet vliegen en de kraai niet hardlopen. Hun vrijheid zit juist in het steeds beter worden van datgene wat ze wel kunnen. De eekhoorn kan steeds beter klimmen en de kraai vliegen. Natuurlijk is openstaan om iets nieuws te leren ook een vrijheid die veel dieren nemen. Maar dat is een ander onderwerp. Dus je concentreren op wat er wel kan is veel bevredigender voor je dan je te concentreren op wat er niet kan. Mijn manier van coachen is altijd gericht op het versterken van de competenties die er al zijn hoewel soms nog niet zichtbaar.

Voor mij is dát ook leiding nemen in je leven. Voor mij is dat ook nú vrijheid. Daar heb je misschien nieuwe handvatten voor nodig. In ieder geval vraagt het een soort ´reset´ van je ´gewone´ leven. Gericht op wat er wel kan. Ik blijf daarom naar buiten gaan, de natuur in. Ik scherp mijn vaardigheid aan om steeds meer rust en ontspanning te halen uit de natuur. Mijn zintuigen worden steeds scherper en ik gebruik ze actief om mijn immuunsysteem te versterken. Onder andere daardoor blijf ik Zin in Werk houden.

Dit zijn mijn gedachten en jij denkt er misschien heel anders over. Wil je verder praten over wat vrijheid voor jou is? Het is het thema van de filosofische wandeling op 2 september.
Misschien wil je zelf ook de natuur steeds beter kunnen benutten in je werk? 4 september is er weer een training wandelcoaching mét bosbaden. Tot ziens in Wageningen.

*Zin in Werk, het netwerk waarbij ik ben aangesloten heeft een nieuwe website

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress