Zoek jouw zingeving in de natuur

De filosofen in de oudheid hanteerden het Ware, het Schone en het Goede om tot richtlijnen voor de juiste levenswandel te komen. Hoe moest je denken om tot de waarheid te komen, hoe handelen om het goede te bereiken en hoe het schone nastreven om een aangenaam leven te hebben. Uiteraard doe ik nu de grote Plato en Aristoteles te kort maar daar gaat het in dit artikel dan ook niet over.  Wel over het Ware, het Schone en het Goede. Helpen die drie handelingsaspecten ons vandaag de dag nog bij het vinden van zingeving? ranonkel

Wat bedoel ik hier met zingeving? Hetzelfde als Wouter Hart met de bedoeling in zijn bestseller Verdraaide Organisaties, of Simon Sinek met Why in zijn Ted filmpje, of  Hans van der Loo met Hoger doel in zijn boek Kus de Visie wakker. Ik benoem alleen nog maar de boeken die ik gelezen heb, de lijst is ongetwijfeld veel groter. Het gaat steeds om waarom doe je wat je doet, wat drijft jou in je onderneming, welke waarden vind je belangrijk. Wat is jouw bedrijfsethiek?

Drie voorbeelden van Nederlandse bedrijven die het goed doen wat betreft duurzaamheid:´Gulpener staat voor bewust genieten. Eigentijds en eigenwijs. Met eerlijke bieren. En dat proef je. Op de Toekomst!´ ´Kwaliteit en duurzaamheid, dat is koffie volgens Peeze´. ´Ecostyle Van nature bewust!´.

Nieuwe boom op oudeWe gaan wandelen in de natuur en op zoek naar Het Ware, het Schone,  en het Goede. Daarmee zoeken we naar waarden en belangrijke esthetische en ethische aspecten voor iedere deelnemer en voor het totale bedrijf. Dat kan vervolgens gebruikt worden als bouwsteen voor de (her)formulering van de zingeving van het bedrijf. Hieronder een summiere beschrijving hoe zo´n wandeling eruit kan zien.

 Het ware. Iedere wandelaar gaat op zoek naar een persoonlijke plek in de natuur. Daar gaan ze 10 minuten verblijven. Alle zintuigen doen mee. Wat valt op? Wat vertelt de natuur? Wat zegt dat over wat jij belangrijk vind? In tweetallen wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Dat wat ze belangrijk vinden zijn de waarden die hun leven richting geven. Mensen maken vrij impulsief keuzes voor hun plekje. Bij nader onderzoek blijkt echter altijd dat ze een keuze maken die helemaal bij hen past. De natuur vertelt hen hun eigen verhaal.

 Het schone. In tweetallen gaan de deelnemers op zoek naar wat zij mooi vinden. De een laat de ander zien wat voor hem/haar schoonheid is.  Ziet de ander het ook? Of ziet die juist hele anders schoonheid? Wiens ogen worden geopend voor nog ongekende schoonheid? Wat hier vooral opvalt is dat detaillisten het grote geheel leren zien door de ogen van de ander en omgekeerd. Het verrijkt bij beiden hun kijk op de wereld. Wolfhezer eiken

Het goede. Nadat we constateren dan de natuur geen goed en kwaad kent en dat het onze normen en waarden zijn die er dat etiket opplakken gaan we het concreet aanpakken. Deelnemers kijken rond en kiezen een landschap of landschapselement waarmee ze het bedrijf associëren. Dat gaan ze vervolgens onderzoeken als metafoor voor het goede in hun bedrijf.

 Voorbeeld. Een vrouw kiest een dikke braamstruik die markant in het landschap staat. Ze ziet er een piramide in. Dat staat voor haar voor samengebalde kracht uitlopend op een punt én met een brede basis. Ze herkent de brede basis als de jarenlange opgebouwde kennis en kunde waar het bedrijf gebruik van maakt bij elke klant. Als we de metafoor dichterbij gaan bekijken vinden we bloemknoppen én venijnige stekels. De bloemknoppen geven mooie bloemen en heerlijke bramen, de producten van het bedrijf. Maar de stekels? Als ik vervolgens toevoeg dat de braam een favoriete nestelplek is voor vele vogeltjes die door de stekels beschermt worden tegen rovers komt de metafoor nog meer tot leven. Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel van het bedrijf. Dat zijn ze de afgelopen tijd echter wat kwijtgeraakt.

 Wolfhezer heideEen wandeling  met het doel op zoek te gaan naar zingeving is een ervaring die niet te beschrijven is in een kort artikel als dit. Toch hoop ik een beeld te hebben geschetst hoe het in zijn werk kan gaan. De beste manier om het echt te begrijpen is een keer meewandelen!

 

© 2024 Van den Houdt Communicatie/Samen Leren Natuurlijk · Gemaakt door Bronwasser Websites in WordPress